Ondanks de onmiskenbare groeikrampen die in de afgelopen weken steeds duidelijker zijn geworden, gedroegen de meeste aandelenmarkten zich nog redelijk kranig.

Dit betekent echter niet dat de neerwaartse aanpassingen aan de verwachte wereldconjunctuur niet zouden zijn doorgerekend. Het betekent volgens Duchateau enkel dat de negatieve impact van de groeivertraging gedeeltelijk wordt geneutraliseerd door (nog) lagere lange termijnrente.

Voor zover dit laatste nog kan want in de belangrijkste Westerse landen raakt de nominale rente op lange termijn bijna aan de nullijn, terwijl de reële rente zich al geruime tijd in negatieve regionen ophoudt.

Ondanks de onmiskenbare groeikrampen die in de afgelopen weken steeds duidelijker zijn geworden, gedroegen de meeste aandelenmarkten zich nog redelijk kranig. Dit betekent echter niet dat de neerwaartse aanpassingen aan de verwachte wereldconjunctuur niet zouden zijn doorgerekend. Het betekent volgens Duchateau enkel dat de negatieve impact van de groeivertraging gedeeltelijk wordt geneutraliseerd door (nog) lagere lange termijnrente. Voor zover dit laatste nog kan want in de belangrijkste Westerse landen raakt de nominale rente op lange termijn bijna aan de nullijn, terwijl de reële rente zich al geruime tijd in negatieve regionen ophoudt.