Deze kunnen de stabiliteit op de markten vergroten, de marktefficiency verbeteren en de financiële sector versterken. Voorwaarde is uiteraard dat de landen de begrotingsdiscipline aanhalen.

In het voorstel zijn er drie varianten. Of alle nationale leningen worden vervangen door gezamenlijke leningen, óf de euroleningen gelden alleen voor een maximale schuld per land

als percentage van het nationale inkomen óf een deel van de leningen gaan over in euroleningen met een hoofdelijke aansprakelijkheid maar geen gezamenlijke garanties.

Een gezamenlijke garantie wil zeggen dat een schuldeiser elk land op het hele bedrag zou kunnen aanspreken. Hoofdelijke aansprakelijkheid wil zeggen dat elk land voor een pro-rata deel van de schuld aangesproken kan worden.

Deze kunnen de stabiliteit op de markten vergroten, de marktefficiency verbeteren en de financiële sector versterken. Voorwaarde is uiteraard dat de landen de begrotingsdiscipline aanhalen. In het voorstel zijn er drie varianten. Of alle nationale leningen worden vervangen door gezamenlijke leningen, óf de euroleningen gelden alleen voor een maximale schuld per land als percentage van het nationale inkomen óf een deel van de leningen gaan over in euroleningen met een hoofdelijke aansprakelijkheid maar geen gezamenlijke garanties. Een gezamenlijke garantie wil zeggen dat een schuldeiser elk land op het hele bedrag zou kunnen aanspreken. Hoofdelijke aansprakelijkheid wil zeggen dat elk land voor een pro-rata deel van de schuld aangesproken kan worden.