Hoe meer schulden de Amerikaanse overheid maakt door het uitgeven van obligaties, hoe minder die obligaties waard zullen zijn. Bij buitenlandse kopers van die obligaties dringt langzamerhand het besef door dat ze junk bonds van nul en generlei waarde aan het kopen zijn.

Schiff behoort daarom tot diegenen die geloven dat het schuldenplafond onder geen enkel beding mag worden opgepakt. Een uitstel van de aanpak van de problemen zal de dag van de afrekening nog verzwaren. Het eindspel zal beginnen wanneer de buitenlanders stoppen met het kopen van Amerikaans overheidspapier.

Hoe meer schulden de Amerikaanse overheid maakt door het uitgeven van obligaties, hoe minder die obligaties waard zullen zijn. Bij buitenlandse kopers van die obligaties dringt langzamerhand het besef door dat ze junk bonds van nul en generlei waarde aan het kopen zijn. Schiff behoort daarom tot diegenen die geloven dat het schuldenplafond onder geen enkel beding mag worden opgepakt. Een uitstel van de aanpak van de problemen zal de dag van de afrekening nog verzwaren. Het eindspel zal beginnen wanneer de buitenlanders stoppen met het kopen van Amerikaans overheidspapier.