De eenmalige kosten brachten het bedrijfsresultaat (EBIT) op € 210 miljoen (2007: € 175 miljoen), hetgeen overeenstemt met een EBIT-marge op omzet van 7,9% tegenover 8%. EBITDA bereikte een recordhoogte van € 412 miljoen, tegenover € 299 miljoen in 2007 (+38%).

De toename van de rentelasten is toe te schrijven aan een stijging van de nettoschuldpositie als gevolg van hoge kapitaalsinvesteringen en gestegen werkkapitaal in lijn met de groei. De winstbelastingen bedroegen € 25 miljoen tegenover € 19 miljoen.

Ondanks de overdracht van Vicson en Proalco naar de consolidatiekring bedroeg het aandeel in het resultaat van de joint ventures en geassocieerde ondernemingen € 56 miljoen tegenover € 47 miljoen, een stijging als gevolg van de resultaatstoename in de joint ventures, voornamelijk gerealiseerd in Brazilië.

Het perioderesultaat bedroeg bijgevolg € 192 miljoen, tegenover € 162 miljoen in 2007. Rekening houdend met de minderheidsbelangen van derden (€ 17,7 miljoen tegenover € 8,7 miljoen), bedroeg het perioderesultaat toerekenbaar aan de Groep € 174 miljoen tegenover € 153 miljoen in 2007.

Bekaert sloot het jaar af met een winst per aandeel van € 8,83 tegenover € 7,63, een stijging van 16%. Vóór eenmalige kosten bedroeg de winst per aandeel € 13,08 tegenover € 8,22, een opmerkelijke stijging van 59%.

De cashflow toerekenbaar aan de Groep bedroeg € 376 miljoen, tegenover € 277 miljoen in 2007.

De eenmalige kosten brachten het bedrijfsresultaat (EBIT) op € 210 miljoen (2007: € 175 miljoen), hetgeen overeenstemt met een EBIT-marge op omzet van 7,9% tegenover 8%. EBITDA bereikte een recordhoogte van € 412 miljoen, tegenover € 299 miljoen in 2007 (+38%).De toename van de rentelasten is toe te schrijven aan een stijging van de nettoschuldpositie als gevolg van hoge kapitaalsinvesteringen en gestegen werkkapitaal in lijn met de groei. De winstbelastingen bedroegen € 25 miljoen tegenover € 19 miljoen.Ondanks de overdracht van Vicson en Proalco naar de consolidatiekring bedroeg het aandeel in het resultaat van de joint ventures en geassocieerde ondernemingen € 56 miljoen tegenover € 47 miljoen, een stijging als gevolg van de resultaatstoename in de joint ventures, voornamelijk gerealiseerd in Brazilië.Het perioderesultaat bedroeg bijgevolg € 192 miljoen, tegenover € 162 miljoen in 2007. Rekening houdend met de minderheidsbelangen van derden (€ 17,7 miljoen tegenover € 8,7 miljoen), bedroeg het perioderesultaat toerekenbaar aan de Groep € 174 miljoen tegenover € 153 miljoen in 2007.Bekaert sloot het jaar af met een winst per aandeel van € 8,83 tegenover € 7,63, een stijging van 16%. Vóór eenmalige kosten bedroeg de winst per aandeel € 13,08 tegenover € 8,22, een opmerkelijke stijging van 59%.De cashflow toerekenbaar aan de Groep bedroeg € 376 miljoen, tegenover € 277 miljoen in 2007.