Het belangrijkste aandachtspunt zal namelijk de besparingspolitiek worden. De Duitse kanselier Angela Merkel heeft zich tot dusver keihard opgesteld op het standpunt dat landen in moeilijkheden onverbiddellijk de buikriem moeten aansnoeren en de tering naar de nering zetten.

Onder druk van de uitslag van de verkiezingen zal Merkel volgens Studzinski van dit standpunt moeten afwijken. Na 22 september zou de aandacht meer dan voordien komen te liggen op jobcreatie en op het stimuleren van de groei. Het is inmiddels duidelijk dat alsmaar besparen Europa niet uit het dal kan trekken.

Het belangrijkste aandachtspunt zal namelijk de besparingspolitiek worden. De Duitse kanselier Angela Merkel heeft zich tot dusver keihard opgesteld op het standpunt dat landen in moeilijkheden onverbiddellijk de buikriem moeten aansnoeren en de tering naar de nering zetten. Onder druk van de uitslag van de verkiezingen zal Merkel volgens Studzinski van dit standpunt moeten afwijken. Na 22 september zou de aandacht meer dan voordien komen te liggen op jobcreatie en op het stimuleren van de groei. Het is inmiddels duidelijk dat alsmaar besparen Europa niet uit het dal kan trekken.