Deze nieuw uitgegeven aandelen zijn dividendgerechtigd vanaf het boekjaar 2014.

Het aantal stemrechtverlenende effecten van Arseus bedraagt 31.431.360.

Het totaal aantal stemrechten (noemer) bedraagt 31.431.360. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 322.111.645,98.

Op 13 juni 2014 staan er nog 13.366 warrants uit onder warrantsplan 1. Het totaal aantal stemrechten dat bij uitoefening van deze warrants kan worden verkregen, bedraagt 13.366.

Deze nieuw uitgegeven aandelen zijn dividendgerechtigd vanaf het boekjaar 2014. Het aantal stemrechtverlenende effecten van Arseus bedraagt 31.431.360. Het totaal aantal stemrechten (noemer) bedraagt 31.431.360. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 322.111.645,98. Op 13 juni 2014 staan er nog 13.366 warrants uit onder warrantsplan 1. Het totaal aantal stemrechten dat bij uitoefening van deze warrants kan worden verkregen, bedraagt 13.366.