Deze nieuw uitgegeven aandelen zijn dividendgerechtigd vanaf het boekjaar 2014.

Het aantal stemrechtverlenende effecten van Arseus bedraagt 31.431.360.

Het totaal aantal stemrechten (noemer) bedraagt 31.431.360. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 322.111.645,98.

Op 13 juni 2014 staan er nog 13.366 warrants uit onder warrantsplan 1. Het totaal aantal stemrechten dat bij uitoefening van deze warrants kan worden verkregen, bedraagt 13.366.