Deze nieuw uitgegeven aandelen zijn dividendgerechtigd vanaf het boekjaar 2013.

Het aantal stemrechtverlenende effecten van Arseus bedraagt 31.358.358. Het totaal aantal stemrechten (noemer) bedraagt 31.358.358. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 321.384.974,57.

Op 13 juni 2013 stonden er nog 94.631 warranten uit onder Warrantenplan. Het totaal aantal stemrechten dat bij uitoefening van deze warranten kan worden verkregen bedraagt 94.631.

Deze nieuw uitgegeven aandelen zijn dividendgerechtigd vanaf het boekjaar 2013. Het aantal stemrechtverlenende effecten van Arseus bedraagt 31.358.358. Het totaal aantal stemrechten (noemer) bedraagt 31.358.358. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 321.384.974,57. Op 13 juni 2013 stonden er nog 94.631 warranten uit onder Warrantenplan. Het totaal aantal stemrechten dat bij uitoefening van deze warranten kan worden verkregen bedraagt 94.631.