• Toename van de reële waarde van de vastgoedportefeuille met 8,7%, voornamelijk door de overname van de gebouwen van het vastgoedcertificaat "Louvain-la-Neuve 1976"

• Bezettingsgraad 94,14%

• Netto courant resultaat exclusief IAS 39 van € 0,70 per aandeel, een stijging van 2%

• Uitkeerbaar resultaat neemt toe met 18%

• Schuldgraad van 40,59%

• Ondertekening van een verkoopovereenkomst m.b.t. de aankoop van een vastgoedproject bestaande uit 14 appartementen en 2 kantoren gelegen aan de achterzijde van het Koninklijk Paleis te 1000 Brussel

• Home Invest Belgium "Preferred Bidder" in het kader van de aankoop van het gebouw in de Montoyerstraat 25 te 1000 Brussel

Nieuwe kredietlijnen voor een totaal bedrag van € 35 miljoen

• Toename van de reële waarde van de vastgoedportefeuille met 8,7%, voornamelijk door de overname van de gebouwen van het vastgoedcertificaat "Louvain-la-Neuve 1976" • Bezettingsgraad 94,14% • Netto courant resultaat exclusief IAS 39 van € 0,70 per aandeel, een stijging van 2% • Uitkeerbaar resultaat neemt toe met 18% • Schuldgraad van 40,59% • Ondertekening van een verkoopovereenkomst m.b.t. de aankoop van een vastgoedproject bestaande uit 14 appartementen en 2 kantoren gelegen aan de achterzijde van het Koninklijk Paleis te 1000 Brussel • Home Invest Belgium "Preferred Bidder" in het kader van de aankoop van het gebouw in de Montoyerstraat 25 te 1000 Brussel Nieuwe kredietlijnen voor een totaal bedrag van € 35 miljoen