Het is moeilijk om te voorspellen wanneer zeepbellen uiteenspatten en al helemaal als ze aan elkaar hangen. Het helpt om met dat beeld in gedachten naar een van de sterkste waardestijgingen van de afgelopen jaren te kijken: de marktwaarde van alle virtuele valuta die de wereld kent, is sinds begin dit jaar verdrievoudigd. De waarde bedraagt nu meer dan 60 miljard dollar (53,4 miljard euro).
...