Anderzijds wordt een snellere groei in opkomende economieën verwacht. Daarnaast blijft er sprake van een ongebruikelijk hoge mate van onzekerheid, met een grote spreiding van mogelijke uitkomsten en een grotere kans op extreme gebeurtenissen.

Anderzijds wordt een snellere groei in opkomende economieën verwacht. Daarnaast blijft er sprake van een ongebruikelijk hoge mate van onzekerheid, met een grote spreiding van mogelijke uitkomsten en een grotere kans op extreme gebeurtenissen.