De huidige afspraken volstaan in de verste verte niet om de crisis het hoofd te bieden. Bovendien zal de overtuiging toenemen dat er geen oplossingen mogelijk zijn zonder een herschikking van de schulden.

Tegen die achtergrond dreigt de crisis over te waaien naar landen als Italië en België. In dat geval zullen er andere maatregelen worden getroffen worden om de crisis het hoofd te bieden.

Die maatregelen kunnen onder andere een systeem van garanties en het reduceren van de te betalen rente op ontvangen steun inhouden.

De kans op een uiteenvallen van de eurozone wordt niettemin als eerder klein ingeschat, het zou bovendien neerkomen op een economische ramp.

De huidige afspraken volstaan in de verste verte niet om de crisis het hoofd te bieden. Bovendien zal de overtuiging toenemen dat er geen oplossingen mogelijk zijn zonder een herschikking van de schulden. Tegen die achtergrond dreigt de crisis over te waaien naar landen als Italië en België. In dat geval zullen er andere maatregelen worden getroffen worden om de crisis het hoofd te bieden. Die maatregelen kunnen onder andere een systeem van garanties en het reduceren van de te betalen rente op ontvangen steun inhouden. De kans op een uiteenvallen van de eurozone wordt niettemin als eerder klein ingeschat, het zou bovendien neerkomen op een economische ramp.