Toen verhoogde het Congress op vijf minuten voor twaalf op het horloge het schuldenplafond, waarbij de regering zelfs even virtueel bankier failliet ging omdat de back office van het Treasury op dat moment gesloten was. Uiteindelijk werd aan alle verplichtingen voldaan en was alles in feite een maat voor niets.

De rente op staatsobligaties steeg echter meteen met 0,60%, waarbij wel dient opgemerkt dat die rente op dat moment 9 tot 10% bedroeg. Ditmaal zou zelfs een uitblijven van een akkoord op het moment dat de deadline nadert tot een golf van paniek op de financiële markten, een forse stijging van de rente en een kelderen van de dollarkoers kunnen leiden.

Toen verhoogde het Congress op vijf minuten voor twaalf op het horloge het schuldenplafond, waarbij de regering zelfs even virtueel bankier failliet ging omdat de back office van het Treasury op dat moment gesloten was. Uiteindelijk werd aan alle verplichtingen voldaan en was alles in feite een maat voor niets. De rente op staatsobligaties steeg echter meteen met 0,60%, waarbij wel dient opgemerkt dat die rente op dat moment 9 tot 10% bedroeg. Ditmaal zou zelfs een uitblijven van een akkoord op het moment dat de deadline nadert tot een golf van paniek op de financiële markten, een forse stijging van de rente en een kelderen van de dollarkoers kunnen leiden.