•De omzet nam in 2012 toe met 7% tot EUR 3 462 miljoen. Cimzia ® (+50%), Vimpat ® (+53%) en Neupro ® (+40%) stegen tot een gecombineerde netto- omzet van EUR 934 miljoen (+49%). Keppra ® daalde met 13% tot EUR 838 miljoen.

•De onderliggende rendabiliteit (recurrente EBITDA) is geland op EUR 655 miljoen (-5%), als gevolg van de hoge O&O-kosten

te wijten aan een gevorderde latefasepijplijn van EUR 890 miljoen (+14%), terwijl de nettowinst met 6% steeg tot EUR 252 miljoen dankzij lagere niet-recurrente uitgaven. De kernwinst per aandeel bedraagt EUR 2,14.

•De Raad van Bestuur beveelt een brutodividend aan van EUR 1,02 (+2%) per aandeel.

•De omzet nam in 2012 toe met 7% tot EUR 3 462 miljoen. Cimzia ® (+50%), Vimpat ® (+53%) en Neupro ® (+40%) stegen tot een gecombineerde netto- omzet van EUR 934 miljoen (+49%). Keppra ® daalde met 13% tot EUR 838 miljoen. •De onderliggende rendabiliteit (recurrente EBITDA) is geland op EUR 655 miljoen (-5%), als gevolg van de hoge O&O-kosten te wijten aan een gevorderde latefasepijplijn van EUR 890 miljoen (+14%), terwijl de nettowinst met 6% steeg tot EUR 252 miljoen dankzij lagere niet-recurrente uitgaven. De kernwinst per aandeel bedraagt EUR 2,14. •De Raad van Bestuur beveelt een brutodividend aan van EUR 1,02 (+2%) per aandeel.