Met deze uitgifte wenst UCB in te spelen op de huidige marktomstandigheden die gunstig zijn op het vlak van interestvoeten en liquiditeit.

De netto-opbrengst van de uitgifte van de obligaties zal door UCB worden gebruikt voor algemene vennootschapsdoeleinden, waaronder de herfinanciering van thans uitstaande leningen en andere schulden, waarvan een bepaald deel werd geleend met een looptijd van minder dan een jaar.

De uitgifteprijs is vastgesteld op 101,875 % van de nominale waarde van iedere obligatie met een coupon van 3,75% per jaar, wat neerkomt op een bruto rendement van 3,444% per jaar ingeval de obligaties niet vervroegd worden afgelost en worden aangehouden tot de geplande vervaldatum in 2020.

Met deze uitgifte wenst UCB in te spelen op de huidige marktomstandigheden die gunstig zijn op het vlak van interestvoeten en liquiditeit. De netto-opbrengst van de uitgifte van de obligaties zal door UCB worden gebruikt voor algemene vennootschapsdoeleinden, waaronder de herfinanciering van thans uitstaande leningen en andere schulden, waarvan een bepaald deel werd geleend met een looptijd van minder dan een jaar. De uitgifteprijs is vastgesteld op 101,875 % van de nominale waarde van iedere obligatie met een coupon van 3,75% per jaar, wat neerkomt op een bruto rendement van 3,444% per jaar ingeval de obligaties niet vervroegd worden afgelost en worden aangehouden tot de geplande vervaldatum in 2020.