WILEX zal de wereldwijde rechten verwerven voor de verdere ontwikkeling van de gehele preklinische oncologie-portfolio van UCB, bestaande uit 2 kleine moleculenprogramma's en 3 anti-lichamen programma's.

UCB behoudt de exclusieve rechten om elk van de vijf programma's terug te kopen bij het voltooien van de initiële klinische haalbaarheidstudies voor elk programma en neemt zodoende de verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling en commercialisering op zich.

In dit geval zal WILEX van UCB ontwikkeling- en commercialisering termijnbetalingen evenals betaling van royalties ontvangen.
Indien UCB geen gebruik maakt van zijn terugkooprecht voor elk programma, zal WILEX de rechten behouden om elk programma te ontwikkelen en te commercialiseren.

In dit geval zal UCB ontwikkeling termijnbetalingen en royalties ontvangen van WILEX.

Bij het afsluiten van deze transactie zal UCB als strategisch investeerder 10 miljoen euro in WILEX beleggen. Een verdere 10 miljoen euro zal door UCB betaald worden aan WILEX bij de uitvoering van de klinische Fase I-studie en de eerste toediening bij de mens die verwacht wordt binnen twaalf maanden na het begin van de samenwerking.

WILEX zal de wereldwijde rechten verwerven voor de verdere ontwikkeling van de gehele preklinische oncologie-portfolio van UCB, bestaande uit 2 kleine moleculenprogramma's en 3 anti-lichamen programma's.UCB behoudt de exclusieve rechten om elk van de vijf programma's terug te kopen bij het voltooien van de initiële klinische haalbaarheidstudies voor elk programma en neemt zodoende de verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling en commercialisering op zich. In dit geval zal WILEX van UCB ontwikkeling- en commercialisering termijnbetalingen evenals betaling van royalties ontvangen. Indien UCB geen gebruik maakt van zijn terugkooprecht voor elk programma, zal WILEX de rechten behouden om elk programma te ontwikkelen en te commercialiseren. In dit geval zal UCB ontwikkeling termijnbetalingen en royalties ontvangen van WILEX. Bij het afsluiten van deze transactie zal UCB als strategisch investeerder 10 miljoen euro in WILEX beleggen. Een verdere 10 miljoen euro zal door UCB betaald worden aan WILEX bij de uitvoering van de klinische Fase I-studie en de eerste toediening bij de mens die verwacht wordt binnen twaalf maanden na het begin van de samenwerking.