Een eerste tussentijdse analyse van de werkzaamheid toonde aan dat na een behandelingsperiode van 6 maanden de patiënten in deze studie niet van de verwachte voordelen van CDP323 konden genieten, vergeleken met placebo. Geen gevallen van PML (progressieve multifocale leuko-encefalopathie) werden vastgesteld.

CDP323 is een orale klein-moleculaire alfa4-integrine-inhibitor die door UCB en Biogen IDEC ontwikkeld werd voor de behandeling van recidiverende vormen van multiple sclerose.

Voor UCB leiden de resultaten van deze tussentijdse analyse tot een herevaluatie van het immaterieel actief "CDP323". UCB verwacht een eenmalige non-cash waardevermindering van enkele tientallen miljoenen euro vóór belastingen.

Dit zal meer dan gecompenseerd worden door eenmalige kapitaalwinsten (cash) als gevolg van de desinvesteringen die UCB eerder dit jaar doorvoerde.

Meer informatie over de financiële gevolgen van beide - waardeverminderingen en kapitaalwinsten - zullen meegedeeld worden in UCB's halfjaarlijkse rapport 2009 op 31 juli 2009.

Een eerste tussentijdse analyse van de werkzaamheid toonde aan dat na een behandelingsperiode van 6 maanden de patiënten in deze studie niet van de verwachte voordelen van CDP323 konden genieten, vergeleken met placebo. Geen gevallen van PML (progressieve multifocale leuko-encefalopathie) werden vastgesteld. CDP323 is een orale klein-moleculaire alfa4-integrine-inhibitor die door UCB en Biogen IDEC ontwikkeld werd voor de behandeling van recidiverende vormen van multiple sclerose.Voor UCB leiden de resultaten van deze tussentijdse analyse tot een herevaluatie van het immaterieel actief "CDP323". UCB verwacht een eenmalige non-cash waardevermindering van enkele tientallen miljoenen euro vóór belastingen. Dit zal meer dan gecompenseerd worden door eenmalige kapitaalwinsten (cash) als gevolg van de desinvesteringen die UCB eerder dit jaar doorvoerde. Meer informatie over de financiële gevolgen van beide - waardeverminderingen en kapitaalwinsten - zullen meegedeeld worden in UCB's halfjaarlijkse rapport 2009 op 31 juli 2009.