In het kader van het voorgestelde ruilbod zullen de bestaande obligatiehouders de gelegenheid krijgen om hun bestaande obligaties om te ruilen voor nieuwe obligaties met een brutocoupon van 5,125% en met vervaldatum op 2 oktober 2023, in een ruilverhouding van 1 tot 1.

In het kader van het voorgestelde ruilbod zullen de bestaande obligatiehouders de gelegenheid krijgen om hun bestaande obligaties om te ruilen voor nieuwe obligaties met een brutocoupon van 5,125% en met vervaldatum op 2 oktober 2023, in een ruilverhouding van 1 tot 1.