Overeenkomstig de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Delhaize Groep op 26 maart 2010 een kennisgeving ontvangen die stelt dat het aandeelhouderschap van UBS AG boven de 3 %-drempel is gestegen.

UBS AG bezit 4,74 % van de stemrechten van Delhaize Groep.

Overeenkomstig de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Delhaize Groep op 26 maart 2010 een kennisgeving ontvangen die stelt dat het aandeelhouderschap van UBS AG boven de 3 %-drempel is gestegen. UBS AG bezit 4,74 % van de stemrechten van Delhaize Groep.