•Totaal kapitaal: 550.281.456 EUR

•Totale aantal stemrechtverlenende effecten: 183.427.152 (alle gewone aandelen)

•Totale aantal stemrechten (= noemer): 183.427.152 (alle verbonden aan gewone aandelen)

•Totale aantal in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties: 10.000

•Totale aantal stemrechten dat bij de conversie van deze converteerbare obligaties kan worden verkregen: 12.904.558

•Totaal kapitaal: 550.281.456 EUR •Totale aantal stemrechtverlenende effecten: 183.427.152 (alle gewone aandelen) •Totale aantal stemrechten (= noemer): 183.427.152 (alle verbonden aan gewone aandelen) •Totale aantal in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties: 10.000 •Totale aantal stemrechten dat bij de conversie van deze converteerbare obligaties kan worden verkregen: 12.904.558