Bij de ondertekening van de koop-verkoops-overeenkomst eind 2006 tussen U&I Learning en FSR, het huidige U&I Learning Nederland, werd voorzien dat de Verkopers voor de overname van het 'Derde Pakket Aandelen' de keuze zouden verkrijgen tussen een vergoeding in cash of een vergoeding in aandelen van de vennootschap U&I Learning.

Vandaag werd een overeenkomst gesloten met de hoofdaandeelhouder van FSR/U&I Learning Nederland, Maarten Franken Management B.V. vertegenwoordigd door de heer Maarten Franken, dat de betaling van zijn laatste aandelenpakket volledig zou gebeuren via de uitgifte van nieuwe aandelen U&I Learning.

Daartoe wordt een kapitaalsverhoging doorgevoerd mits de uitgifte van 186.950 nieuwe aandelen aan een uitgifteprijs van €6,88 per aandeel. De notering van de nieuwe aandelen op de Vrije Markt van Euronext Brussel zal naar verwachting plaatsvinden op 27 januari 2009.

Bij de ondertekening van de koop-verkoops-overeenkomst eind 2006 tussen U&I Learning en FSR, het huidige U&I Learning Nederland, werd voorzien dat de Verkopers voor de overname van het 'Derde Pakket Aandelen' de keuze zouden verkrijgen tussen een vergoeding in cash of een vergoeding in aandelen van de vennootschap U&I Learning.Vandaag werd een overeenkomst gesloten met de hoofdaandeelhouder van FSR/U&I Learning Nederland, Maarten Franken Management B.V. vertegenwoordigd door de heer Maarten Franken, dat de betaling van zijn laatste aandelenpakket volledig zou gebeuren via de uitgifte van nieuwe aandelen U&I Learning.Daartoe wordt een kapitaalsverhoging doorgevoerd mits de uitgifte van 186.950 nieuwe aandelen aan een uitgifteprijs van €6,88 per aandeel. De notering van de nieuwe aandelen op de Vrije Markt van Euronext Brussel zal naar verwachting plaatsvinden op 27 januari 2009.