Op de markten wordt volgens ABN Amro in toenemende mate getwijfeld aan de kracht van de wereldeconomie, hetgeen wordt bevestigd door gemengde economische indicatoren. Vooral in het Verenigd Koninkrijk lijkt de economie sneller te verzwakken dan tot voor kort werd gedacht.

Op de markten wordt volgens ABN Amro in toenemende mate getwijfeld aan de kracht van de wereldeconomie, hetgeen wordt bevestigd door gemengde economische indicatoren. Vooral in het Verenigd Koninkrijk lijkt de economie sneller te verzwakken dan tot voor kort werd gedacht.