De twijfels over de betrouwbaarheid van de Chinese economische statistieken nemen alsmaar toe. Zowel lokale als provinciale gedragsdragers worden ervan verdacht economische cijfers te vervalsen, met de bedoeling de situatie van de Chinese economie beter voor te stellen dan ze in feite is.

Manipulatie van cijfers over kolenvoorraden en elektriciteitsconsumptie

De bewijzen over manipulatie van cijfers over de kolenvoorraden en de elektriciteitsconsumptie stapelen zich op. De kolenvoorraden stapelen zich op omdat de elektriciteitscentrales minder steenkool verbruiken wegens een scherpe terugval in de vraag.

De overheden dwingen de plant managers om de echte cijfers niet door te sturen naar Beijing. Op die manier wordt natuurlijk een vals beeld van de Chinese economie geschapen.

In sommige steden en provincies waren ook de economische output, de bedrijfsinkomsten, de bedrijfswinsten, de belastingopbrengsten enzovoort systematisch onderschat om zo een te optimistisch beeld over de Chinese economie te schetsen.

De twijfels over de betrouwbaarheid van de Chinese economische statistieken nemen alsmaar toe. Zowel lokale als provinciale gedragsdragers worden ervan verdacht economische cijfers te vervalsen, met de bedoeling de situatie van de Chinese economie beter voor te stellen dan ze in feite is.Manipulatie van cijfers over kolenvoorraden en elektriciteitsconsumptie De bewijzen over manipulatie van cijfers over de kolenvoorraden en de elektriciteitsconsumptie stapelen zich op. De kolenvoorraden stapelen zich op omdat de elektriciteitscentrales minder steenkool verbruiken wegens een scherpe terugval in de vraag. De overheden dwingen de plant managers om de echte cijfers niet door te sturen naar Beijing. Op die manier wordt natuurlijk een vals beeld van de Chinese economie geschapen. In sommige steden en provincies waren ook de economische output, de bedrijfsinkomsten, de bedrijfswinsten, de belastingopbrengsten enzovoort systematisch onderschat om zo een te optimistisch beeld over de Chinese economie te schetsen.