Volgens Nouriel Roubini heeft Spanje tot dusver een spelletje kat en muis met Europa gespeeld. Het land heeft wel degelijk hulp nodig, maar wil daar zo min mogelijk voorwaarden aan gekoppeld zien. Nog langer uitstellen heeft echter geen zin, de economische crisis slaat in Spanje steeds harder toe.

Roubini vraagt zich hardop af of Spanje eigenlijk wel steun verdient. Mogelijk zal Europa Spanje in een volledig troika-programma zal dienen, dus inclusief zware besparingsvoorwaarden.

Het is dit scenario dat premier Rajoy kost wat kost probeert te vermijden. Roubini twijfelt er aan of Spanje zal kunnen voldoen aan de opgelegde voorwaarden voor steun.

Directiewijzigingen bij Ascencio

Na een vruchtbare samenwerking van 6 jaar, zal Jacqueline Paulus, Vastgoed Directeur, op 31 oktober 2012 de onderneming verlaten. Per 1 september legt ze haar verantwoordelijkheden binnen het uitvoerend management neer.

Ascencio bedankte Jacqueline Paulus voor haar werk, haar toewijding en de talrijke verwezenlijkingen die hebben bijgedragen tot de oprichting en groei van de vastgoedbevak.

Daarnaast heeft Valéry Autin, Financieel Directeur, zijn ontslag gegeven omdat hij binnen enkele weken een structuur in oprichting vervoegt en er een operationele taak als algemeen directeur zal opnemen.

Autin heeft zich geëngageerd om de afsluiting van het boekjaar 2011-2012 nog in goede banen te leiden. Ascencio bedankt hem voor de verwezenlijkingen waartoe hij heeft bijgedragen en in het bijzonder de meest recente kapitaalsverhoging van oktober 2010.

Het proces voor de aanwerving van hun vervangers werd al opgestart.

Volgens Nouriel Roubini heeft Spanje tot dusver een spelletje kat en muis met Europa gespeeld. Het land heeft wel degelijk hulp nodig, maar wil daar zo min mogelijk voorwaarden aan gekoppeld zien. Nog langer uitstellen heeft echter geen zin, de economische crisis slaat in Spanje steeds harder toe. Roubini vraagt zich hardop af of Spanje eigenlijk wel steun verdient. Mogelijk zal Europa Spanje in een volledig troika-programma zal dienen, dus inclusief zware besparingsvoorwaarden. Het is dit scenario dat premier Rajoy kost wat kost probeert te vermijden. Roubini twijfelt er aan of Spanje zal kunnen voldoen aan de opgelegde voorwaarden voor steun.Directiewijzigingen bij Ascencio Na een vruchtbare samenwerking van 6 jaar, zal Jacqueline Paulus, Vastgoed Directeur, op 31 oktober 2012 de onderneming verlaten. Per 1 september legt ze haar verantwoordelijkheden binnen het uitvoerend management neer. Ascencio bedankte Jacqueline Paulus voor haar werk, haar toewijding en de talrijke verwezenlijkingen die hebben bijgedragen tot de oprichting en groei van de vastgoedbevak. Daarnaast heeft Valéry Autin, Financieel Directeur, zijn ontslag gegeven omdat hij binnen enkele weken een structuur in oprichting vervoegt en er een operationele taak als algemeen directeur zal opnemen. Autin heeft zich geëngageerd om de afsluiting van het boekjaar 2011-2012 nog in goede banen te leiden. Ascencio bedankt hem voor de verwezenlijkingen waartoe hij heeft bijgedragen en in het bijzonder de meest recente kapitaalsverhoging van oktober 2010. Het proces voor de aanwerving van hun vervangers werd al opgestart.