* Gestegen grondstofkosten hebben de bedrijfsresultaten sterk negatief beïnvloed in de eerste jaarhelft;

* Door de positief gewijzigde marktomstandigheden verwacht het management een sterke kentering in de tweede jaarhelft waarbij de tweede jaarhelft beter zal zijn dan de vergelijkbare periode van vorig jaar.

* Gestegen grondstofkosten hebben de bedrijfsresultaten sterk negatief beïnvloed in de eerste jaarhelft; * Door de positief gewijzigde marktomstandigheden verwacht het management een sterke kentering in de tweede jaarhelft waarbij de tweede jaarhelft beter zal zijn dan de vergelijkbare periode van vorig jaar.