Het quorum dat vereist is voor de deliberatie en stemming over de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering, werd niet bereikt.

Een tweede Buitengewone Algemene Vergadering zal plaatsvinden op donderdag 23 mei om 10u30 in het Diamant Gebouw, A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel, België of op een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekend gemaakt.

Het quorum dat vereist is voor de deliberatie en stemming over de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering, werd niet bereikt. Een tweede Buitengewone Algemene Vergadering zal plaatsvinden op donderdag 23 mei om 10u30 in het Diamant Gebouw, A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel, België of op een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekend gemaakt.