De aandeelhouders keurden alle agendapunten van de Gewone Algemene Vergadering goed met inbegrip van de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

Het quorum dat vereist is voor de deliberatie en stemming over de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering, werd niet bereikt.

Een tweede Buitengewone Algemene Vergadering zal plaatsvinden op 19 mei om 11u00 in de Louizalaan 149 te 1050 Brussel, België of op een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekend gemaakt.

De aandeelhouders keurden alle agendapunten van de Gewone Algemene Vergadering goed met inbegrip van de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013. Het quorum dat vereist is voor de deliberatie en stemming over de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering, werd niet bereikt. Een tweede Buitengewone Algemene Vergadering zal plaatsvinden op 19 mei om 11u00 in de Louizalaan 149 te 1050 Brussel, België of op een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekend gemaakt.