Bijgevolg worden de aandeelhouders uitgenodigd om de tweede Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen die op 29 april 2014 zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Waversesteenweg 1945 te 1160 Brussel om over dezelfde dagorde te beraadslagen en te besluiten.

Deze Buitengewone Algemene Vergadering zal onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van Befimmo NV plaatsvinden, die dezelfde dag om 10u30 wordt bijeengeroepen.

Bijgevolg worden de aandeelhouders uitgenodigd om de tweede Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen die op 29 april 2014 zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Waversesteenweg 1945 te 1160 Brussel om over dezelfde dagorde te beraadslagen en te besluiten. Deze Buitengewone Algemene Vergadering zal onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van Befimmo NV plaatsvinden, die dezelfde dag om 10u30 wordt bijeengeroepen.