Door de nieuwe wettelijke definitie van onafhankelijk
bestuurder, kunnen zij de functie van onafhankelijk bestuurder niet verder uitoefenen. Hun herbenoeming wordt dan ook niet voorgesteld.

Er wordt dan ook aan de Gewone Algemene Vergadering van 8 mei 2009 voorgesteld om Mevrouw Dominique Leroy en de heer Benoit Graulich te benoemen als bestuurders van Lotus Bakeries NV, met de kwalificatie van onafhankelijke bestuurders.

Door de nieuwe wettelijke definitie van onafhankelijk bestuurder, kunnen zij de functie van onafhankelijk bestuurder niet verder uitoefenen. Hun herbenoeming wordt dan ook niet voorgesteld. Er wordt dan ook aan de Gewone Algemene Vergadering van 8 mei 2009 voorgesteld om Mevrouw Dominique Leroy en de heer Benoit Graulich te benoemen als bestuurders van Lotus Bakeries NV, met de kwalificatie van onafhankelijke bestuurders.