De voorgestelde benoemingen worden ter goedkeuring voorgelegd tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) op 9 november 2012.

Met deze voorgenomen benoemingen houdt CVG rekening met het aflopen van de laatste zittingstermijn van de heer Klaas Schaafsma als lid van de raad van commissarissen in mei 2013.

Daarnaast heeft de huidige voorzitter van de raad van commissarissen, Berry Bemelmans, aangegeven in mei 2013 terug te willen treden uit de raad van commissarissen, één jaar voor het aflopen van zijn laatste zittingstermijn.

Bij het accepteren van zijn laatste zittingstermijn heeft de heer Bemelmans de intentie aangegeven deze laatste termijn te willen inkorten.

De directie en raad van commissarissen hechten veel waarde aan een zorgvuldige inwerkperiode en een soepele overdacht van verantwoordelijkheden aan de nieuwe leden van de raad van commissarissen, mede in het licht van de strategische review die op dit moment onder handen is.

De voorgenomen benoeming zal plaatsvinden tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal worden gehouden op 9 november 2012, vanaf 11.00 uur ten kantore van Crown Van Gelder in Velsen-Noord.

De raad van commissarissen van CVG zal hierdoor tijdelijk worden uitgebreid, maar met het aftreden van eerdergenoemde commissarissen zal de raad van commissarissen na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 mei 2013 worden teruggebracht tot 5 leden.

De voorgestelde benoemingen worden ter goedkeuring voorgelegd tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) op 9 november 2012. Met deze voorgenomen benoemingen houdt CVG rekening met het aflopen van de laatste zittingstermijn van de heer Klaas Schaafsma als lid van de raad van commissarissen in mei 2013. Daarnaast heeft de huidige voorzitter van de raad van commissarissen, Berry Bemelmans, aangegeven in mei 2013 terug te willen treden uit de raad van commissarissen, één jaar voor het aflopen van zijn laatste zittingstermijn. Bij het accepteren van zijn laatste zittingstermijn heeft de heer Bemelmans de intentie aangegeven deze laatste termijn te willen inkorten. De directie en raad van commissarissen hechten veel waarde aan een zorgvuldige inwerkperiode en een soepele overdacht van verantwoordelijkheden aan de nieuwe leden van de raad van commissarissen, mede in het licht van de strategische review die op dit moment onder handen is. De voorgenomen benoeming zal plaatsvinden tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die zal worden gehouden op 9 november 2012, vanaf 11.00 uur ten kantore van Crown Van Gelder in Velsen-Noord. De raad van commissarissen van CVG zal hierdoor tijdelijk worden uitgebreid, maar met het aftreden van eerdergenoemde commissarissen zal de raad van commissarissen na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 mei 2013 worden teruggebracht tot 5 leden.