De Raad van bestuur stelt voor om Agnès Touraine en Catherine Vandenborre te benoemen.

Als de Algemene Vergadering hiermee instemt, zal de Raad van bestuur van Belgacom voor 50% bestaan uit vrouwelijke bestuurders.

De Raad van bestuur stelt voor om Agnès Touraine en Catherine Vandenborre te benoemen. Als de Algemene Vergadering hiermee instemt, zal de Raad van bestuur van Belgacom voor 50% bestaan uit vrouwelijke bestuurders.