Het contract met Atlantic Richfield Company heeft betrekking op de milieusanering van een portefeuille van verontreinigde locaties.

ARCADIS zal hierbij de GRiP® (Guaranteed Remediation Program) aanpak toepassen om te bewerkstelligen dat elke locatie in de portefeuille voldoet aan de door de autoriteiten gestelde saneringsnormen.

ARCADIS heeft het contract gekregen na een uitgebreid selectieproces waarbij de sterke en innovatieve saneringstechnologie van ARCADIS, alsmede het bewezen succes in het uitvoeren van GRiP® contracten bepalende factoren waren voor het winnen van dit contract.

Het contract met Atlantic Richfield Company heeft betrekking op de milieusanering van een portefeuille van verontreinigde locaties. ARCADIS zal hierbij de GRiP® (Guaranteed Remediation Program) aanpak toepassen om te bewerkstelligen dat elke locatie in de portefeuille voldoet aan de door de autoriteiten gestelde saneringsnormen. ARCADIS heeft het contract gekregen na een uitgebreid selectieproces waarbij de sterke en innovatieve saneringstechnologie van ARCADIS, alsmede het bewezen succes in het uitvoeren van GRiP® contracten bepalende factoren waren voor het winnen van dit contract.