Op de eerste plaats wordt een rapport door de Big Four (Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers en Ernst & Young) over de banken gepubliceerd. Die banken vormen nog steeds de belangrijkste bron van de Spaanse crisis en zullen dat nog wel even blijven.

Uit het rapport zal moeten blijken welke van de Spaanse banken het meest in de problemen zit, welk bedrag nodig is voor de herkapitalisering van de banken en op welke termijn dit moet gebeuren. Een eerste schijf van 30 miljard euro voor de banken wordt binnenkort vrijgemaakt.

Begroting 2012-14 wordt voorgesteld

Een tweede headliner voor de regering is het voorstellen van de begroting voor 2012-2014 aan de Europese Commissie, waarbij Madrid zal moeten aantonen van plan te zijn om het deficiet op de begroting verder terug te dringen. Gisteren werd al bekendgemaakt dat het tekort is opgelopen tot 4% per 30 juni.

Alberto Gallo, senior European credit strategist bij Royal Bank of Scotland, wijst er op dat de Spaanse banken goed zijn voor driemaal het BBP, terwijl dat bijvoorbeeld voor Italië maar tweemaal het BBP is. Gallo verwacht dat de situatie in Spanje verder gaat verslechteren.

Op de eerste plaats wordt een rapport door de Big Four (Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers en Ernst & Young) over de banken gepubliceerd. Die banken vormen nog steeds de belangrijkste bron van de Spaanse crisis en zullen dat nog wel even blijven. Uit het rapport zal moeten blijken welke van de Spaanse banken het meest in de problemen zit, welk bedrag nodig is voor de herkapitalisering van de banken en op welke termijn dit moet gebeuren. Een eerste schijf van 30 miljard euro voor de banken wordt binnenkort vrijgemaakt. Begroting 2012-14 wordt voorgesteld Een tweede headliner voor de regering is het voorstellen van de begroting voor 2012-2014 aan de Europese Commissie, waarbij Madrid zal moeten aantonen van plan te zijn om het deficiet op de begroting verder terug te dringen. Gisteren werd al bekendgemaakt dat het tekort is opgelopen tot 4% per 30 juni. Alberto Gallo, senior European credit strategist bij Royal Bank of Scotland, wijst er op dat de Spaanse banken goed zijn voor driemaal het BBP, terwijl dat bijvoorbeeld voor Italië maar tweemaal het BBP is. Gallo verwacht dat de situatie in Spanje verder gaat verslechteren.