Twee factoren kunnen echter een harde landing van de Chinese economie veroorzaken. Op de eerste plaats zou een scherpe terugval van de export een schokeffect hebben. Daarnaast zouden foute foutieve beslissingen genomen door de regering de economie in moeilijkheden kunnen brengen.

Wanneer het afbouwen van de schulden niet meer op de juiste manier kan worden gecontroleerd, zou de BBP-groei in China kunnen terugvallen onder het niveau van 6%. Laatstgenoemd niveau wordt door Sheung als de ondergrens voor een harde landing beschouwd.

Twee factoren kunnen echter een harde landing van de Chinese economie veroorzaken. Op de eerste plaats zou een scherpe terugval van de export een schokeffect hebben. Daarnaast zouden foute foutieve beslissingen genomen door de regering de economie in moeilijkheden kunnen brengen. Wanneer het afbouwen van de schulden niet meer op de juiste manier kan worden gecontroleerd, zou de BBP-groei in China kunnen terugvallen onder het niveau van 6%. Laatstgenoemd niveau wordt door Sheung als de ondergrens voor een harde landing beschouwd.