• Elia Transmission kende een geslaagde uitgifte van obligaties voor € 350 miljoen

• Het Plan Wathelet voorziet nieuwe taak voor Elia

• Elia Transmission en 50Hertz zetten verdere belangrijke stappen in de éénmaking van de energiemarkt

• Nieuwe samenstelling Raad van Bestuur Elia op de agenda van de algemene vergadering van 20 mei 2014

• Elia Transmission kende een geslaagde uitgifte van obligaties voor € 350 miljoen • Het Plan Wathelet voorziet nieuwe taak voor Elia • Elia Transmission en 50Hertz zetten verdere belangrijke stappen in de éénmaking van de energiemarkt • Nieuwe samenstelling Raad van Bestuur Elia op de agenda van de algemene vergadering van 20 mei 2014