De beleggerswereld spreekt almaar meer tot de verbeelding van jongeren. Dat blijkt uit de cijfers van Binckbank. Tien jaar geleden was 12,8 procent van de nieuwe beleggers bij de bank jonger dan 30 jaar. Afgelopen kwartaal was dat 30,1 procent. "De grootste pieken van instroom van jonge beleggers bevinden zich opvallend rond de kredietcrisis tussen 2007 en 2011", aldus de bank.

Hippe aandelen

Uit de cijfers blijkt dat er geen grote verschillen zijn tussen de jongere en de oudere generatie beleggers. Zij delen ongeveer dezelfde smaak in aandelen. Op één uitzondering na: de groep van hippe aandelen is dubbel zo veel aanwezig in de portefeuille van de jonge beleggers. Zij investeren vooral in Apple (38,5%), Tesla (31%) en Google (10,5%).

Bescherming portefeuille

Frappanter is dat de jonge beleggers turbo's verkiezen boven opties. Bij de oudere beleggers is dat net andersom. Volgens Binckbank zijn er verschillende verklaringen voor dit verschil. Allereerst worden opties als een ingewikkeld instrument gezien. Daarom zijn ze ook veel populairder bij de ervaren rotten. Nieuwbakken beleggers durven pas de stap richting opties te zetten als ze meer ervaring en voldoende kennis hebben opgedaan.

Beleggers kiezen ook voor een optie als ze extra rendement willen genereren op een buy-and-holdportefeuille (via geschreven calls) of een portefeuille willen beschermen (via gekochte puts). Volgens de bank hechten oudere beleggers meer belang aan deze mogelijkheden dan hun jongere collega-beleggers.

Een laatste verklaring van de bank is dat ervaren beleggers meer aandacht hebben voor de voordelen van opties. Zo betalen de beleggers geen beurstaks en geen rente. Bij turbo's is dat wel het geval. Bovendien is er het risico van een kortstondige spike in de verkeerde richting, waardoor het stop loss niveau geraakt wordt en het product automatisch wordt beëindigd op een zeer slechte koers. Bij opties is het risico op een tussentijdse spike minder van belang omdat de beleggers naar eigen goeddunken de posities kunnen sluiten.

De beleggerswereld spreekt almaar meer tot de verbeelding van jongeren. Dat blijkt uit de cijfers van Binckbank. Tien jaar geleden was 12,8 procent van de nieuwe beleggers bij de bank jonger dan 30 jaar. Afgelopen kwartaal was dat 30,1 procent. "De grootste pieken van instroom van jonge beleggers bevinden zich opvallend rond de kredietcrisis tussen 2007 en 2011", aldus de bank. Uit de cijfers blijkt dat er geen grote verschillen zijn tussen de jongere en de oudere generatie beleggers. Zij delen ongeveer dezelfde smaak in aandelen. Op één uitzondering na: de groep van hippe aandelen is dubbel zo veel aanwezig in de portefeuille van de jonge beleggers. Zij investeren vooral in Apple (38,5%), Tesla (31%) en Google (10,5%). Frappanter is dat de jonge beleggers turbo's verkiezen boven opties. Bij de oudere beleggers is dat net andersom. Volgens Binckbank zijn er verschillende verklaringen voor dit verschil. Allereerst worden opties als een ingewikkeld instrument gezien. Daarom zijn ze ook veel populairder bij de ervaren rotten. Nieuwbakken beleggers durven pas de stap richting opties te zetten als ze meer ervaring en voldoende kennis hebben opgedaan. Beleggers kiezen ook voor een optie als ze extra rendement willen genereren op een buy-and-holdportefeuille (via geschreven calls) of een portefeuille willen beschermen (via gekochte puts). Volgens de bank hechten oudere beleggers meer belang aan deze mogelijkheden dan hun jongere collega-beleggers. Een laatste verklaring van de bank is dat ervaren beleggers meer aandacht hebben voor de voordelen van opties. Zo betalen de beleggers geen beurstaks en geen rente. Bij turbo's is dat wel het geval. Bovendien is er het risico van een kortstondige spike in de verkeerde richting, waardoor het stop loss niveau geraakt wordt en het product automatisch wordt beëindigd op een zeer slechte koers. Bij opties is het risico op een tussentijdse spike minder van belang omdat de beleggers naar eigen goeddunken de posities kunnen sluiten.