Triodos Bank is een belangrijke speler geworden voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Ze is ook nauw betrokken bij de uitwerking van het duurzaamheidslabel (zie kader) dat Febelfin heeft uitgewerkt.
...

Triodos Bank is een belangrijke speler geworden voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Ze is ook nauw betrokken bij de uitwerking van het duurzaamheidslabel (zie kader) dat Febelfin heeft uitgewerkt. De groep biedt vier fondsen aan die toegankelijk zijn voor private cliënten (zie tabel), naast meerdere fondsen waarvoor de instapdrempel veel hoger is (250.000 euro) en die dus bestemd zijn voor een meer vermogend cliënteel. Het bijzondere aan al de producten is hun duurzaam en maatschappelijk verantwoord karakter. Met haar nieuwe dienst in discretionair beheerTriodos Impact Portfolio biedt Triodos Bank beleggers sinds enkele maanden de mogelijkheid om te investeren in haar volledige gamma voor een minimuminbreng van 5000 euro. Afhankelijk van het beleggersprofiel (vijf niveaus, van behoudend tot offensief) kan de Triodos Impact Portfolio een percentage van zijn activa beleggen in deze producten, die tot voor kort niet toegankelijk waren voor het grote publiek. Dat percentage is het hoogst voor de meest agressieve profielen. Het evenwicht tussen de onderliggende fondsen en tussen de activaklassen wordt actief beheerd op het niveau van Triodos Bank België, die de verdeling elke maand kan aanpassen."We hebben dit product eind vorig jaar gelanceerd bij onze klanten", zegt Inge Wallays (manager Personal & Private Banking bij Triodos Bank België). "Onze alternatieve fondsen waren tot dan niet toegankelijk voor al onze klanten als gevolg van de Belgische regelgeving. Met de Triodos Impact Portfolio kunnen we die mogelijkheid nu wel bieden." In enkele maanden tijd heeft het nieuwe product 10 miljoen euro opgehaald "waarvan 80 procent afkomstig is van andere banken. Het toont aan dat klanten er meer en meer voor kiezen om een deel van hun spaargeld maatschappelijk verantwoord te beleggen." Triodos Microfinance Fund is een van de fondsen die toegankelijk worden via de Triodos Impact Portfolio. Het belegt in lokale financiële instellingen die microfinanciering aanbieden in ontwikkelingslanden. "In de opkomende landen zijn 2 miljard mensen uitgesloten uit het financiële systeem. Vaak gaat het om mensen met een laag inkomen", zegt Femke Bos, beheerder van Triodos Microfinance Fund. "Ons doel is een positieve impact te hebben op die landen door ondernemers de kans te geven iets op te starten met een lening van enkele honderden euro's." Het fonds belegt op twee manieren: via rechtstreekse participaties in bankinstellingen in regio's die politiek voldoende stabiel zijn, of via kredieten aan zulke instellingen. "Als we in het kapitaal van een bedrijf stappen, nemen we een rol van minderheidsaandeelhouder aan, maar blijven we betrokken bij de raad van bestuur. Maar het feit dat we beleggen via twee kanalen maakt het ook mogelijk de portefeuille meer stabiliteit te geven", aldus Femke Bos. Door de aard van zijn beleggingen heeft het fonds een maandelijkse liquiditeit en blijft de volatiliteit relatief beperkt. Het product werd in 2002 gelanceerd op de Nederlandse markt en kreeg een Luxemburgse variant in 2009. Oorspronkelijk waren er geen voorwaarden verbonden voor maatschappelijk verantwoorde doeleinden, "maar vandaag is het duidelijk ons doel financiële instellingen te promoten die het proces van energietransitie in de opkomende landen ondersteunen of die een positieve sociale impact nastreven". Femke Bos verwijst naar de Keniaanse groep M-kopa die zonnepanelen verhuurt in ruil voor een dagelijkse betaling. "Na een jaar wordt de particulier eigenaar van zijn installatie, die zorgt voor licht in zijn woning, het verbruik van kerosine vermindert, en de risico's op kindersterfte en longziekten bij de achtergestelde bevolking sterk doet afnemen."Na goede financiële prestaties tussen 2010 en 2016 kende het Triodos Microfinance Fund een moeilijk 2017. De stijging van de euro heeft gewogen op de prestaties en ook de sterke blootstelling van het fonds aan de Indiase markt had een negatieve impact toen de regering-Modi bijna van de ene dag op de andere besliste bepaalde grote coupures ongeldig te verklaren om de parallelle economie te bestrijden. "Twee maanden lang was de activiteit sterk beïnvloed door die beslissing, omdat mensen simpelweg geen geld meer hadden om hun leveranciers te betalen en talrijke kleine ondernemers failliet gingen." Intussen is de situatie genormaliseerd, zodat het land niet langer negatief zou moeten bijdragen aan de prestaties van het fonds.Tot slot heeft Triodos Investment Management sinds 1 april ook het beheer van zijn MVI-fondsen overgenomen. Vroeger gebeurde dat door Delta Lloyd Asset Management. "Zo krijgen we meer controle over de manier waarop de activa van klanten beheerd worden. Een en dezelfde persoon zal nu ook de analyse en het beheer doen, en de relaties onderhouden met de directies van de bedrijven waarin onze fondsen beleggen", onderstreept Lieve Schreurs, corporate communication manager bij Triodos Bank België."Zo kunnen we ons concentreren op het zoeken naar bedrijven die goederen en diensten produceren die de huidige uitdagingen aanpakken. Die bedrijven zullen op lange termijn groeien en betere financiële prestatie neerzetten."