Trimble zal hiervoor een kennisgeving indienen bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Het maatschappelijk kapitaal van Punch Telematix is vertegenwoordigd door 4.282.901 stemgerechtigde aandelen.

De vennootschap heeft geen andere effecten uitgegeven. Punch houdt thans 64,77 % van de aandelen in Punch Telematix, het saldo wordt vrij verhandeld op Euronext Brussels. Het openbaar overnamebod heeft betrekking op alle uitstaande stemgerechtigde aandelen.

De biedprijs van 3,15 euro in contanten per aandeel betekent een premie van 14,8% op de gemiddelde slotkoers van de afgelopen drie maanden.

Het overnamebod is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Zo bedraagt de minimale acceptatiedrempel, die aan het einde van de acceptatieperiode - eventueel na heropening van de acceptatieperiode - bereikt moet zijn, 95 %.

Voorts mogen er zich voor het einde van de acceptatieperiode geen gebeurtenissen hebben voorgedaan die als material adverse change worden beschouwd in de zin van de definitie die zal worden opgenomen in het biedprospectus.

Ook de uitwerking en implementatie van een retention plan voor personeel op sleutelposities maakt deel uit van de voorwaarden.

Punch heeft zich ertoe verbonden om het bod te aanvaarden.

De Raad van Bestuur en het management van Punch Telematix hebben kennisgenomen van het bod en schatten het potentieel van een combinatie van de activiteiten van Trimble en Punch Telematix a priori positief in, weliswaar onder voorbehoud van nazicht van het prospectus.

Trimble zal hiervoor een kennisgeving indienen bij de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Het maatschappelijk kapitaal van Punch Telematix is vertegenwoordigd door 4.282.901 stemgerechtigde aandelen. De vennootschap heeft geen andere effecten uitgegeven. Punch houdt thans 64,77 % van de aandelen in Punch Telematix, het saldo wordt vrij verhandeld op Euronext Brussels. Het openbaar overnamebod heeft betrekking op alle uitstaande stemgerechtigde aandelen. De biedprijs van 3,15 euro in contanten per aandeel betekent een premie van 14,8% op de gemiddelde slotkoers van de afgelopen drie maanden. Het overnamebod is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Zo bedraagt de minimale acceptatiedrempel, die aan het einde van de acceptatieperiode - eventueel na heropening van de acceptatieperiode - bereikt moet zijn, 95 %. Voorts mogen er zich voor het einde van de acceptatieperiode geen gebeurtenissen hebben voorgedaan die als material adverse change worden beschouwd in de zin van de definitie die zal worden opgenomen in het biedprospectus. Ook de uitwerking en implementatie van een retention plan voor personeel op sleutelposities maakt deel uit van de voorwaarden. Punch heeft zich ertoe verbonden om het bod te aanvaarden. De Raad van Bestuur en het management van Punch Telematix hebben kennisgenomen van het bod en schatten het potentieel van een combinatie van de activiteiten van Trimble en Punch Telematix a priori positief in, weliswaar onder voorbehoud van nazicht van het prospectus.