Signalen die hierop wijzen zijn in zijn ogen de gedaalde olieprijs, de stimuleringsmaatregelen van overheden en het expansieve monetaire beleid.

Ook Theodoor Gilissen Bankiers verwacht dat deze factoren zullen bijdragen aan een economisch herstel. Goedkopere olie is positief voor de koopkracht van de consument en drukt de productiekosten in delen van het bedrijfsleven.

Lastenverlichting en extra overheidsbestedingen zullen uiteindelijk hun werk doen, evenals de agressieve stappen die de centrale banken zelf hebben genomen.

Maar de kameel naar de bron brengen is makkelijker dan deze laten drinken. Het is onwaarschijnlijk dat de kameel zijn dorst wil lessen zo lang hij onzeker is over de omgeving waarin hij verkeert.
Consumenten in Europa zijn, uitgezonderd degenen die hun baan al kwijt zijn of de hypotheeklasten niet meer kunnen betalen, over het algemeen nog niet heel hard getroffen door de recessie.

De onzekere vooruitzichten temperen volgens Theodoor Gilissen Bankiers echter de kooplust. Het exporterend bedrijfsleven loopt al forse schade op door de vraaguitval in de rest van de wereld, maar ook voornamelijk op het binnenland gerichte ondernemingen tonen geen animo om te investeren.

Eerder wordt de productiecapaciteit teruggebracht, onder meer door arbeidsplaatsen te schrappen. Ook hierdoor staan de consumptieve bestedingen onder druk.

Voorlopig zit de economie nog in een diep dal en wijzen voorlopende indicatoren als de orderontwikkeling en het ondernemersvertrouwen nog niet op groeiherstel.

De signalen voor een groeiherstel waar Theodoor Gilissen Bankiers op wacht zijn vooral een uitbodeming van de Amerikaanse woningmarkt en een herstel van de kredietverlening in zowel de VS als Europa.

Waarschijnlijk zal dan eerst de Amerikaanse economie aantrekken, waarna - door een toename van de export- ook het herstel in Europa kan inzetten. Dit zal op zijn vroegst eind dit jaar zijn.

Voorlopig zijn we nog niet zover. Trichet is te vroeg met zijn optimisme en weet waarschijnlijk ook wel dat het nog geruime tijd duurt voordat het herstel intreedt.

Maar hij heeft volgens Theodoor Gilissen Bankiers wel gelijk dat de vrees voor een jarenlange depressie overdreven is. Daarvoor zijn de positieve elementen die hij noemt inderdaad van belang.

Signalen die hierop wijzen zijn in zijn ogen de gedaalde olieprijs, de stimuleringsmaatregelen van overheden en het expansieve monetaire beleid.Ook Theodoor Gilissen Bankiers verwacht dat deze factoren zullen bijdragen aan een economisch herstel. Goedkopere olie is positief voor de koopkracht van de consument en drukt de productiekosten in delen van het bedrijfsleven. Lastenverlichting en extra overheidsbestedingen zullen uiteindelijk hun werk doen, evenals de agressieve stappen die de centrale banken zelf hebben genomen. Maar de kameel naar de bron brengen is makkelijker dan deze laten drinken. Het is onwaarschijnlijk dat de kameel zijn dorst wil lessen zo lang hij onzeker is over de omgeving waarin hij verkeert. Consumenten in Europa zijn, uitgezonderd degenen die hun baan al kwijt zijn of de hypotheeklasten niet meer kunnen betalen, over het algemeen nog niet heel hard getroffen door de recessie. De onzekere vooruitzichten temperen volgens Theodoor Gilissen Bankiers echter de kooplust. Het exporterend bedrijfsleven loopt al forse schade op door de vraaguitval in de rest van de wereld, maar ook voornamelijk op het binnenland gerichte ondernemingen tonen geen animo om te investeren. Eerder wordt de productiecapaciteit teruggebracht, onder meer door arbeidsplaatsen te schrappen. Ook hierdoor staan de consumptieve bestedingen onder druk.Voorlopig zit de economie nog in een diep dal en wijzen voorlopende indicatoren als de orderontwikkeling en het ondernemersvertrouwen nog niet op groeiherstel. De signalen voor een groeiherstel waar Theodoor Gilissen Bankiers op wacht zijn vooral een uitbodeming van de Amerikaanse woningmarkt en een herstel van de kredietverlening in zowel de VS als Europa.Waarschijnlijk zal dan eerst de Amerikaanse economie aantrekken, waarna - door een toename van de export- ook het herstel in Europa kan inzetten. Dit zal op zijn vroegst eind dit jaar zijn. Voorlopig zijn we nog niet zover. Trichet is te vroeg met zijn optimisme en weet waarschijnlijk ook wel dat het nog geruime tijd duurt voordat het herstel intreedt. Maar hij heeft volgens Theodoor Gilissen Bankiers wel gelijk dat de vrees voor een jarenlange depressie overdreven is. Daarvoor zijn de positieve elementen die hij noemt inderdaad van belang.