Daarmee geeft Trichet onrechtstreeks een hint dat hij nog steeds bereid is om de basisrente te verhogen wanneer de kans daartoe zich zou voordoen. De ECB blijft van mening dat iedereen in de eurozone gebaat is bij inflatiebestrijding.

Christoph Rieger, head fixed-income strategy bij Commerzbank AG in Frankfurt, was van mening dat Trichet behoorlijk agressieve taal heeft gesproken. Mogelijk moeten de renteverwachtingen toch opnieuw aangepast worden.

Daarmee geeft Trichet onrechtstreeks een hint dat hij nog steeds bereid is om de basisrente te verhogen wanneer de kans daartoe zich zou voordoen. De ECB blijft van mening dat iedereen in de eurozone gebaat is bij inflatiebestrijding. Christoph Rieger, head fixed-income strategy bij Commerzbank AG in Frankfurt, was van mening dat Trichet behoorlijk agressieve taal heeft gesproken. Mogelijk moeten de renteverwachtingen toch opnieuw aangepast worden.