Daarmee weegt volgens ABN Amro de zorg over de toekomstige inflatie kennelijk zwaarder dan de zorg om de conjuncturele flauwte.

Overigens nam Trichet tegelijkertijd de vrees weg dat de rente na juli snel verder zal worden verhoogd. Dat werd op de internationale aandelenmarkten zeer gewaardeerd, want die sloten in meerderheid weer eens positief na zes dagen van dalingen.

Dat laatste hangt volgens ABN Amro deels samen met de problemen omtrent de Griekse schuldencrisis en deels met per saldo tegenvallende macrocijfers.

Met betrekking tot Griekenland bestaat er onenigheid tussen de ECB en - vooral - de Duitse regering over de mate waarin de obligatiehouders moeten bijdragen aan een eventuele herstructurering van de schuld.

Daarmee weegt volgens ABN Amro de zorg over de toekomstige inflatie kennelijk zwaarder dan de zorg om de conjuncturele flauwte. Overigens nam Trichet tegelijkertijd de vrees weg dat de rente na juli snel verder zal worden verhoogd. Dat werd op de internationale aandelenmarkten zeer gewaardeerd, want die sloten in meerderheid weer eens positief na zes dagen van dalingen. Dat laatste hangt volgens ABN Amro deels samen met de problemen omtrent de Griekse schuldencrisis en deels met per saldo tegenvallende macrocijfers. Met betrekking tot Griekenland bestaat er onenigheid tussen de ECB en - vooral - de Duitse regering over de mate waarin de obligatiehouders moeten bijdragen aan een eventuele herstructurering van de schuld.