Guy Paquot, Fingaren S.A. (met statutaire zetel op de Wildewoudstraat 17 in 1000 Brussel, België), Parfina S.A. (met statutaire zetel op de Wildewoudstraat 17 in 1000 Brussel, België) and Banque Degroof S.A. (met statutaire zetel op de Industriestraat 44 in 1040 Brussel, België) hebben de CBFA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 12 juni 2009 onder de statutaire drempel van 3% zijn gegaan, en toen 2,93% van Umicore's aandelen en stemrechten bezaten.

Guy Paquot, Fingaren S.A. (met statutaire zetel op de Wildewoudstraat 17 in 1000 Brussel, België), Parfina S.A. (met statutaire zetel op de Wildewoudstraat 17 in 1000 Brussel, België) and Banque Degroof S.A. (met statutaire zetel op de Industriestraat 44 in 1040 Brussel, België) hebben de CBFA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 12 juni 2009 onder de statutaire drempel van 3% zijn gegaan, en toen 2,93% van Umicore's aandelen en stemrechten bezaten.