Op 14 maart 2014 ontving RealDolmen NV een kennisgeving van Capfi Delen Asset Management NV volgens dewelke dit bedrijf per 10 maart 2014 4,93% van de totale stemrechten aanhoudt.

Op 14 maart 2014 ontving RealDolmen NV een kennisgeving van Capfi Delen Asset Management NV volgens dewelke dit bedrijf per 10 maart 2014 4,93% van de totale stemrechten aanhoudt.