De dekkingsgraad van Amerikaanse pensioenfondsen was de afgelopen jaren gedaald maar toont herstel en veel fondsen verschuiven posities van aandelen naar langlopende obligaties, mede door de gestegen rente. Vooral de afgelopen weken is de aankoop van langlopend schuldpapier door pensioenfondsen en verzekeraars toegenomen.

De transitie in de obligatiemarkt mag pijnlijk zijn, maar de donkere wolk heeft een zilveren randje.

De dekkingsgraad van Amerikaanse pensioenfondsen was de afgelopen jaren gedaald maar toont herstel en veel fondsen verschuiven posities van aandelen naar langlopende obligaties, mede door de gestegen rente. Vooral de afgelopen weken is de aankoop van langlopend schuldpapier door pensioenfondsen en verzekeraars toegenomen. De transitie in de obligatiemarkt mag pijnlijk zijn, maar de donkere wolk heeft een zilveren randje.