Deze nieuw uitgegeven aandelen zijn dividendgerechtigd vanaf het boekjaar 2013.

Als resultaat van deze verrichting bedraagt het aantal stemrechtverlenende effecten van Transics International NV nu 8.100.729.

Het totaal aantal stemrechten (noemer) bedraagt 8.100.729. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 8.100.729.

Op 18 juni 2013 staan er nog 69.357 warrants uit onder warrantenplan 2009. Het totaal aantal stemrechten dat bij uitoefening van deze warrants kan worden verkregen bedraagt 69.357.

Deze nieuw uitgegeven aandelen zijn dividendgerechtigd vanaf het boekjaar 2013. Als resultaat van deze verrichting bedraagt het aantal stemrechtverlenende effecten van Transics International NV nu 8.100.729. Het totaal aantal stemrechten (noemer) bedraagt 8.100.729. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 8.100.729. Op 18 juni 2013 staan er nog 69.357 warrants uit onder warrantenplan 2009. Het totaal aantal stemrechten dat bij uitoefening van deze warrants kan worden verkregen bedraagt 69.357.