Deze nieuw uitgegeven aandelen zijn dividendgerechtigd vanaf het boekjaar 2013.

Als resultaat van deze verrichting bedraagt het aantal stemrechtverlenende effecten van Transics International NV nu 8.108.587.

Het totaal aantal stemrechten (noemer) bedraagt 8.108.587. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 8.108.587 EUR.

Op 16 december 2013 staan er nog 59.934 warrants uit onder warrantenplan 2009. Het totaal aantal stemrechten dat bij uitoefening van deze warrants kan worden verkregen bedraagt 59.934.

Deze nieuw uitgegeven aandelen zijn dividendgerechtigd vanaf het boekjaar 2013. Als resultaat van deze verrichting bedraagt het aantal stemrechtverlenende effecten van Transics International NV nu 8.108.587. Het totaal aantal stemrechten (noemer) bedraagt 8.108.587. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 8.108.587 EUR. Op 16 december 2013 staan er nog 59.934 warrants uit onder warrantenplan 2009. Het totaal aantal stemrechten dat bij uitoefening van deze warrants kan worden verkregen bedraagt 59.934.