o De omzet daalde met 3,9% in vergelijking met S2 2012 en bedroeg €24.631k.

o De brutowinst bedroeg €16.971k of 68,9% van de omzet, een daling van 2,1% in vergelijking met S2 2012.

o De EBITDA -marge daalde tot 19,5% in S1 2013 en de EBITDA bedroeg €4.793k, een daling van 22,2% in vergelijking met S2 2012. Eind 2012 heeft de Raad van Bestuur van de onderneming beslist dat de afschrijving op voorraad moet worden ingecalculeerd bij het berekenen van de EBITDA. Deze wijziging in de berekeningsmethode had in S1 2012 een impact van €321k (EBITDA van €4.212k in plaats van €4.533k).

o Het bedrijfsresultaat bedroeg €2.599k of 10,6% van de omzet, een daling van 33,6% in vergelijking met S2 2012.

o De nettowinst komt uit op €1.776k of 7,2% van de omzet en €0,2192 winst per aandeel.

o De operationele cashflow bedroeg €5.948k in de eerste helft van 2013.

o De omzet daalde met 3,9% in vergelijking met S2 2012 en bedroeg €24.631k. o De brutowinst bedroeg €16.971k of 68,9% van de omzet, een daling van 2,1% in vergelijking met S2 2012. o De EBITDA -marge daalde tot 19,5% in S1 2013 en de EBITDA bedroeg €4.793k, een daling van 22,2% in vergelijking met S2 2012. Eind 2012 heeft de Raad van Bestuur van de onderneming beslist dat de afschrijving op voorraad moet worden ingecalculeerd bij het berekenen van de EBITDA. Deze wijziging in de berekeningsmethode had in S1 2012 een impact van €321k (EBITDA van €4.212k in plaats van €4.533k). o Het bedrijfsresultaat bedroeg €2.599k of 10,6% van de omzet, een daling van 33,6% in vergelijking met S2 2012. o De nettowinst komt uit op €1.776k of 7,2% van de omzet en €0,2192 winst per aandeel. o De operationele cashflow bedroeg €5.948k in de eerste helft van 2013.