In de mate deze groeiopportuniteiten kunnen leiden tot waardecreatie en overeenstemmen met haar strategie en strikte financiële criteria, is Transics bereid deze verder te onderzoeken en uit te werken.

In dit kader bevestigt Transics dat zij in het verleden verkennende en preliminaire gesprekken voerde met betrekking tot een eventuele transactie inzake Punch Telematix, waarvan de aandelen toegelaten zijn tot de verhandeling op Euronext Brussels.

Deze gesprekken mondden vooralsnog niet uit in enige overeenstemming of formele engagementen, behoudens de gebruikelijke vertrouwelijkheidsverbintenissen.

In de mate deze gesprekken leiden tot bindende afspraken of voorkennis, zal Transics het publiek hiervan verder in kennis stellen overeenkomstig de toepasselijke regels

In de mate deze groeiopportuniteiten kunnen leiden tot waardecreatie en overeenstemmen met haar strategie en strikte financiële criteria, is Transics bereid deze verder te onderzoeken en uit te werken. In dit kader bevestigt Transics dat zij in het verleden verkennende en preliminaire gesprekken voerde met betrekking tot een eventuele transactie inzake Punch Telematix, waarvan de aandelen toegelaten zijn tot de verhandeling op Euronext Brussels. Deze gesprekken mondden vooralsnog niet uit in enige overeenstemming of formele engagementen, behoudens de gebruikelijke vertrouwelijkheidsverbintenissen. In de mate deze gesprekken leiden tot bindende afspraken of voorkennis, zal Transics het publiek hiervan verder in kennis stellen overeenkomstig de toepasselijke regels