Tijdens het derde kwartaal van 2012 realiseerde Transics een omzet van €12,6 miljoen. Daarmee stabiliseert de onderneming de omzet vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

In de Benelux en Frankrijk, onze kernmarkten, daalde de omzet het voorbije kwartaal met 8% tegenover het derde kwartaal van 2011, van €9,5 miljoen naar €8,7 miljoen. In de groeimarkten, daarentegen, werd een omzetgroei van 26% opgetekend: van €3,1 miljoen in Q3 2011 tot €3,9 miljoen in Q3 dit jaar.

De activiteiten van CarrierWeb droegen in het derde kwartaal slechts €1,4 miljoen bij tot de totale omzet, tegenover €1,6 miljoen in datzelfde kwartaal vorig jaar.

Vooruitzichten voor 2012

Transics handhaaft de guidance die het in augustus vooropstelde. De onderneming verwacht dat de omzet voor boekjaar 2012 op het niveau van 2011 blijft (€48,7 miljoen) en dat ook de EBITDA in lijn zal liggen met de EBITDA van 2011 (€10 miljoen).

De overgenomen CarrierWeb-activiteiten spelen een grote rol bij die status quo. Terwijl de activiteiten in 2011 slechts 6,5 maanden bijdroegen tot de geconsolideerde resultaten, wordt nu de omzet van een volledig jaar ingebracht.

Tijdens het derde kwartaal van 2012 realiseerde Transics een omzet van €12,6 miljoen. Daarmee stabiliseert de onderneming de omzet vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In de Benelux en Frankrijk, onze kernmarkten, daalde de omzet het voorbije kwartaal met 8% tegenover het derde kwartaal van 2011, van €9,5 miljoen naar €8,7 miljoen. In de groeimarkten, daarentegen, werd een omzetgroei van 26% opgetekend: van €3,1 miljoen in Q3 2011 tot €3,9 miljoen in Q3 dit jaar. De activiteiten van CarrierWeb droegen in het derde kwartaal slechts €1,4 miljoen bij tot de totale omzet, tegenover €1,6 miljoen in datzelfde kwartaal vorig jaar.Vooruitzichten voor 2012 Transics handhaaft de guidance die het in augustus vooropstelde. De onderneming verwacht dat de omzet voor boekjaar 2012 op het niveau van 2011 blijft (€48,7 miljoen) en dat ook de EBITDA in lijn zal liggen met de EBITDA van 2011 (€10 miljoen). De overgenomen CarrierWeb-activiteiten spelen een grote rol bij die status quo. Terwijl de activiteiten in 2011 slechts 6,5 maanden bijdroegen tot de geconsolideerde resultaten, wordt nu de omzet van een volledig jaar ingebracht.