Transics is bereid om via een aandelenruil een premie van 72% te bieden op de gemiddelde koers van Punch Telematix over de 30-daagse slotkoers. Daarmee wordt Punch Telematix gewaardeerd op 2,78 euro per aandeel.

Niettegenstaande de verkennende gesprekken tussen beide partijen vooralsnog geenszins uitmondden in enige bindende engagementen van enige betrokken partijen, is Transics onder welbepaalde voorwaarden bereid het samenvoegen van de twee ondernemingen te overwegen.

Transics meldt dat het thans een schriftelijk, niet-bindend voorstel aan Punch Telematix en Punch International heeft overgemaakt, waarin Transics haar interesse bevestigt om een integratie van Transics en Punch Telematix nader te onderzoeken en uit te werken.

Bovenvermeld indicatief voorstel is vooralsnog niet bindend en is onderworpen aan diverse strikte voorwaarden, met name:

• de voorafgaande onderschrijving door het management van Punch Telematix van het gezamenlijk industrieel project dat nog moet worden uitgewerkt;

• de bevredigende uitkomst van een afdoende due diligence op Punch Telematix;

• de ondersteuning van de transactie door de raad van bestuur van Punch Telematix en door de meerderheidsaandeelhouder; en

• het bereiken van bevredigende, finaal bindende afspraken met alle betrokken partijen.

Transics bevestigde op een indicatieve, niet bindende wijze dat, indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, zij mogelijks bereid is een vrijwillig openbaar ruilbod te richten aan alle aandeelhouders van Punch Telematix, waarbij 4 (vier) bestaande Punch Telematix aandelen recht geven op 1 (één) nieuw uit te geven Transics aandeel vermeerderd met EUR 4.25 (vier euro en vijfentwintig eurocent) in speciën.

Op grond van de koers van het Transics aandeel op 10 maart 2010, komt dit neer op een waardering van het Punch Telematix aandeel aan EUR 2.78 (twee euro en achtenzeventig eurocent) per aandeel, hetgeen een premie van 72% uitmaakt ten aanzien van de gemiddelde 30-daagse slotkoers van EUR 1.61 (één euro éénenzestig eurocent) op 26 januari 2010, zijnde de dag waarop voor het eerst bericht in de pers verscheen omtrent mogelijke gesprekken inzake Punch Telematix.

Bovenvermeld ruilbod zal desgevallend slechts worden uitgebracht onder de voorwaarde dat minstens 90% van de aandelen van Punch Telematix in het vrijwillig ruilbod worden ingebracht.

Transics is bereid om via een aandelenruil een premie van 72% te bieden op de gemiddelde koers van Punch Telematix over de 30-daagse slotkoers. Daarmee wordt Punch Telematix gewaardeerd op 2,78 euro per aandeel. Niettegenstaande de verkennende gesprekken tussen beide partijen vooralsnog geenszins uitmondden in enige bindende engagementen van enige betrokken partijen, is Transics onder welbepaalde voorwaarden bereid het samenvoegen van de twee ondernemingen te overwegen. Transics meldt dat het thans een schriftelijk, niet-bindend voorstel aan Punch Telematix en Punch International heeft overgemaakt, waarin Transics haar interesse bevestigt om een integratie van Transics en Punch Telematix nader te onderzoeken en uit te werken. Bovenvermeld indicatief voorstel is vooralsnog niet bindend en is onderworpen aan diverse strikte voorwaarden, met name: • de voorafgaande onderschrijving door het management van Punch Telematix van het gezamenlijk industrieel project dat nog moet worden uitgewerkt; • de bevredigende uitkomst van een afdoende due diligence op Punch Telematix; • de ondersteuning van de transactie door de raad van bestuur van Punch Telematix en door de meerderheidsaandeelhouder; en • het bereiken van bevredigende, finaal bindende afspraken met alle betrokken partijen. Transics bevestigde op een indicatieve, niet bindende wijze dat, indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, zij mogelijks bereid is een vrijwillig openbaar ruilbod te richten aan alle aandeelhouders van Punch Telematix, waarbij 4 (vier) bestaande Punch Telematix aandelen recht geven op 1 (één) nieuw uit te geven Transics aandeel vermeerderd met EUR 4.25 (vier euro en vijfentwintig eurocent) in speciën. Op grond van de koers van het Transics aandeel op 10 maart 2010, komt dit neer op een waardering van het Punch Telematix aandeel aan EUR 2.78 (twee euro en achtenzeventig eurocent) per aandeel, hetgeen een premie van 72% uitmaakt ten aanzien van de gemiddelde 30-daagse slotkoers van EUR 1.61 (één euro éénenzestig eurocent) op 26 januari 2010, zijnde de dag waarop voor het eerst bericht in de pers verscheen omtrent mogelijke gesprekken inzake Punch Telematix. Bovenvermeld ruilbod zal desgevallend slechts worden uitgebracht onder de voorwaarde dat minstens 90% van de aandelen van Punch Telematix in het vrijwillig ruilbod worden ingebracht.