Die participatiegraad is vorige maand opnieuw met 0,20% gedaald. Concreet wil dit zeggen dat steeds minder mensen bij de arbeidsmarkt betrokken zijn. Veel Amerikanen hebben met andere woorden ontmoedigd de zoektocht naar een baan opgegeven, ze vinden er toch geen.

Als gevolg daarvan is de verhouding tewerkstelling tegenover bevolking opnieuw gedaald. Deze verhouding bevindt zich nu slechts lichtjes boven de dieptepunten die tijdens de recessie opgetekend werden. Het zet er volgens Gijsels niet naar uit dat we snel boven de range van 2 tot 2,50% gaan uitbreken.

Tewerkstelling kan aangroei Amerikaanse bevolking niet volgen

De tewerkstelling kan de aangroei van de Amerikaanse bevolking niet volgen, er komen met andere woorden te weinig jobs bij om een groeiende arbeidsbevolking aan de slag te helpen. De te trage groei van de Amerikaanse tewerkstelling werkt uiteraard frusterend.

De regering en de Amerikaanse centrale bank hebben hun uiterste best gedaan om de voorwaarden te creëren voor een zo solide mogelijke economische groei.

Volgens Gijsels bedraagt de onderliggende trend, gecorrigeerd voor seizoensgebonden factoren, ongeveer 175.000 nieuwe jobs per maand. Dat zou moeten volstaan om de werkloosheidsgraad gradueel te doen dalen.

Die participatiegraad is vorige maand opnieuw met 0,20% gedaald. Concreet wil dit zeggen dat steeds minder mensen bij de arbeidsmarkt betrokken zijn. Veel Amerikanen hebben met andere woorden ontmoedigd de zoektocht naar een baan opgegeven, ze vinden er toch geen. Als gevolg daarvan is de verhouding tewerkstelling tegenover bevolking opnieuw gedaald. Deze verhouding bevindt zich nu slechts lichtjes boven de dieptepunten die tijdens de recessie opgetekend werden. Het zet er volgens Gijsels niet naar uit dat we snel boven de range van 2 tot 2,50% gaan uitbreken. Tewerkstelling kan aangroei Amerikaanse bevolking niet volgen De tewerkstelling kan de aangroei van de Amerikaanse bevolking niet volgen, er komen met andere woorden te weinig jobs bij om een groeiende arbeidsbevolking aan de slag te helpen. De te trage groei van de Amerikaanse tewerkstelling werkt uiteraard frusterend. De regering en de Amerikaanse centrale bank hebben hun uiterste best gedaan om de voorwaarden te creëren voor een zo solide mogelijke economische groei. Volgens Gijsels bedraagt de onderliggende trend, gecorrigeerd voor seizoensgebonden factoren, ongeveer 175.000 nieuwe jobs per maand. Dat zou moeten volstaan om de werkloosheidsgraad gradueel te doen dalen.